3.1 Οικονομικοί πόροι και οικονομία3.2 Οι οικονομικές μονάδες και ο ρόλος τους3.3 Η ελεύθερη αγορά