Δικαίωμα - Προθεσμία υπαναχώρησης... (μετανιώνω για μια αγορά)

Quiz: Έκτακτες ανάγκες!

Πυραμίδα Καταναλωτικών Αγαθών...

Μποϋκοτάζ...

Πείραμα Συμμόρφωσης - The Asch Conformity Experiment
Από το 1950 και έπειτα ο κοινωνικός ψυχολόγος Solomon Asch ξεκίνησε μια σειρά από πειράματα πάνω στην συμπεριφορά των ανθρώπων υπό την κοινωνική πίεση, γνωστά και Asch Conformity Experiments. Αυτό το πείραμα πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 123 άνδρες. Tα πειράματα "συμμόρφωσης" του Asch, ήταν μία σειρά μελετών που δημοσιεύτηκαν τη δεκαετία του '50, επιδεικνύοντας την δύναμη της συμμόρφωσης στις ομάδες. Γνωστό και ως το "Παράδειγμα του Ας".
Δείτε το βίντεο και αναρωτηθείτε εάν έχει συμβεί σε εσάς. Μετά συνδυάστε το με την τηλεόραση που χειραγώγει την κοινή γνώμη και πολλές φορές λέμε «Το είπε η τηλεόραση αλήθεια είναι».