7.1 Οικιακή τεχνολογία και εξέλιξη7.2 Οικογένεια και σύγχρονη οικιακή τεχνολογία7.3 Επιπτώσεις της σύγχρονης οικιακής τεχνολογίας7.4 Ανακύκλωση