Ψυγείο...

Κλιματισμός: 20 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε... εδώ!

Στοιχεία – σοκ για τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας... εδώ!

Εξοικονόμηση Ενέργειας στον κτιριακό τομέα... εδώ!

Βάλτε νυχτερινό ρεύμα και εξοικονομίστε χρήματα... εδώ!

Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο... Το Οικιακό Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση (Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο) Γ1Ν είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου, χρεώνονται με δύο τιμές. Έτσι, οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται στο ωράριο της κανονικής χρέωσης χρεώνονται με την κανονική τιμή (οικιακό τιμολόγιο χωρίς χρονοχρέωση - Γ1), ενώ οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται στο ωράριο της χαμηλής χρέωσης χρεώνονται με μειωμένη τιμή.

Ηλεκτρισμός... H ταινία απευθύνεται στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και των πρώτων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με πλούσια κινούμενα γραφικά και με αναλυτικό τρόπο οι μαθητές - θεατές ενημερώνονται για το φαινόμενο του ηλεκτρισμού και ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν κριτική στάση σε επιστημονικά θέματα. Παρακολουθήστε εδώ!